PAN

“When trees are in trouble, man is in trouble” (Alex Shigo)


Certified European Tree Worker

Het certificaat European Tree Worker is een internationaal erkend en ondersteund getuigschrift dat staat voor een degelijke kennis van het leven van een boom, de biologie en structuur, en veilig werken in en rond bomen. Sinds 2013 beschikken wij ook over het European Tree Technician certificaat dat nog meer nadruk legt op beoordeling en analyse van bomen en hun groeiplaats. Op vlak van beheerplanning, beleid, wetgeving zijn we hiermee niet alleen op het uitvoerende gericht maar staan we mee aan de basis van nieuwe opinies en inzichten in de boomverzorging.

EAC logoEAC logo