PAN
PAN
PAN
PAN
PAN
PAN

Trekproef


Net als bij een tomografie is een trekproef een manier om nader te onderzoeken hoe het met de veiligheid van een (aangetaste of beschadigde) boom gesteld is. Waar een tomografie lokaal de toestand van het hout in kaart brengt, brengt een trekproef de stabiliteit van een boom in zijn geheel in kaart. Door met een lier effectief aan een boom te trekken wordt de belasting bij storm in een model gegoten en getest. Een inclinometer onderaan de stam meet de kanteling, en daarmee de verankering van de kluit. Vanuit dit model kan ook aangegeven worden hoe en hoeveel een kroon moet worden gesnoeid om nog veilig te kunnen zijn.

Net als bij een tomografie blijft ruime kennis en expertise van de waarnemer een onmisbare factor om tot het juiste advies te komen.

Download een trekproefvoorbeeld.