PAN
PAN
PAN
PAN
PAN

Filosoferen over bomen


Kan een boom ook denken? Heeft een boom een hart? Hoeveel bomen heb je nodig om een bos te vormen?

Filosoferen legt de nadruk op ‘verdiepend denken’. Al vragend gaan we op weg. De vragen van de kinderen vormen de inspiratiebron om de dingen die we kennen eens helemaal anders te bekijken.

Tijdens een filosofische gesprek worden de kinderen uitgedaagd om zelf na te denken en verandert de klas in een ‘onderzoeksgemeenschap’. De gespreksleider geeft zelf geen antwoorden, maar stimuleert de kinderen om zelf- en samen te zoeken. Nieuwsgierigheid en verwondering staan in deze denkoefening centraal.

Begeleiding: Eef Cornelissen, docente praktische filosofie en boomfilosofe