PAN
PAN
PAN
PAN
PAN
PAN
PAN
PAN
PAN
PAN

Tomografie


Wij werken met een PiCUS©-geluidstomograaf, ontwikkeld in Duitsland door Argus.

Met een PiCUS© geluidstomograaf wordt een boom onderzocht door middel van geluidsgolven. Het toestel registreert zeer nauwkeurig de geluidssnelheid doorheen de stam, tak of wortel. De geometrie van de boom wordt heel accuraat ingemeten en op basis daarvan kan dan de staat van het hout op die plaats in kaart worden gebracht. De hoogte en breedte, de houtsoort, windbelasting en het resultaat van de meting geven aanwijzingen over hoe een boom eventueel kan worden gesnoeid om de belasting op het zwakke punt in de stam, takken of wortels te verminderen.

Hoewel een Picus-meting spitstechnologie gebruikt die in beeld brengt wat onzichtbaar is, is voor de interpretatie van het resultaat nog steeds veel vakkennis nodig. De toestand van de boom en zijn groeiplaats, zijn conditie, vitaliteit, en potentie, kennis van ziekten en aantastingen zijn zaken die mee in rekening worden gebracht om een zo juist mogelijk 'oordeel' over een boom te geven. Wij houden dan ook vast aan een constante bijsturing van onze kennis door vorming, studie en opleiding en uitwisseling. Als er twijfels zijn over het toepassen van een tomografie, dan wel een trekproef of andere vormen van verdere boominspectie komen wij graag langs om de situatie ter plaatse te bekijken.

In 2000 won de PiCUS geluidstomograaf de Technology Award 2000 van de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern.