PAN
PAN
PAN
PAN
PAN
PAN
PAN

Onderzoek


Om te weten of er al dan niet iets mis is met een boom zijn er verschillende onderzoeksmethodes. Wij zijn in de meeste hiervan geschoold en beschikken over een uitgebreid arsenaal aan technische middelen om concrete zaken in en rond een boom te onderzoeken. Nieuwe ontwikkelingen volgen we op de voet.

Het simpelste onderzoek waar meestal mee wordt gestart is het zogenaamd VTA (Visual Tree Assessment) waarbij een boom wordt geïnspecteerd op alle uiterlijke kenmerken. Zijn gezondheid zowel als zijn veiligheid (trouwens twee totaal verschillende zaken!) zijn daarbij het onderwerp. Tegenwoordig wordt dit ook wel omschreven als een Boomveiligheidscontrole, hoewel in theorie daar de nadruk meer ligt op de veiligheid, en minder op vitaliteit en conditie.

Een uitgebreider onderzoek noemen wij zelf een boomanalyse. Hierbij gaan we wat verder dan bij een VTA, maar we maken voor de boom enkel gebruik van onze eigen kennis en expertise. We checken de kroon al klimmend op eventuele gebreken en groeikenmerken om zo goed mogelijk de levensfase en toekomstmogelijkheden van een boom te kunnen taxeren. Voor de groeiplaats maken we hierbij wel gebruik van verdichtings- en zuurstofmeting, we doen standaard een aantal boringen en eventueel graven we een profielkuil om toestand en gezondheid van wortels in te schatten.

Een beetje aansluitend daarop voeren wij ook waardebepalingen uit volgens de methode van het VVOG. Daarbij wordt een boom door een expert beoordeeld en wordt de waarde (in euro) berekend vanuit de Uniforme methode voor waardebepaling. (Zie ook bij Werfbegeleiding)

Willen wij wat meer weten over de oorzaken van een aantasting (of een verminderde groei) dan komen wij al vlug terecht bij de wortels. Het ondergrondse gedeelte van een boom wordt onderzocht met een groeiplaatsonderzoek. Bewortelingstoestand, bodemproblemen, verdichting, storende lagen, lucht -en zuurstofvoorziening meten wij met gespecialiseerde apparatuur.

Wij maken ook gebruik van een chemische bodemanalyse, en een bladanalyse. (labo)

Onderzoeken van de uiterlijke kenmerken is één ding, maar ook wat niet onmiddellijk te zien is kan getoetst worden. Met een geluidstomograaf bekijken wij de staat van het hout (of het rot) binnenin de stam. Geplaatst in een model geven wij van hieruit advies over de veiligheid van een (zieke) boom. Met een trekproef kan worden getest hoe stabiel een boom nog verankerd is in de grond. Zeer interessant bij wortelbeschadiging en zwamaantastingen op de wortels.

Een specifieke vorm van onderzoek is een BEA. (Boom Effect Analyse)
Hierbij wordt onderzocht