PAN
PAN
PAN
PAN

Werfbegeleiding


Op bouwwerven lopen bomen nogal eens (vaak onbedoelde) schade op. Jammer, want in veel gevallen gaat het om onherstelbare schade, die in feite eenvoudig te vermijden is. Het beschermen van bomen op en rond een werf vraagt planning en expertise.

Een onderdeel van het beschermen van bomen op bouwwerven is een waardebepaling volgens de Uniforme Methode van het VVOG. Bomen kunnen op deze manier vrij eenvoudig worden opgenomen in bestekken voor bouwwerken. Het blijkt dat ze op deze manier dikwijls al in beeld komen en er automatisch rekening mee wordt gehouden. Zeker bij oudere, waardevolle bomen weegt de kost van een degelijke werfbegeleiding niet op tegen de kosten die achteraf soms worden gemaakt om schade te herstellen.

Bij nieuwe projecten zijn wij er liefst bij in de planningsfase. Tussen een plan (en een boom) op de tekentafel en een uitgevoerd project zitten veel stappen die het slagen van het project op groenvlak ondermijnen. Veel voorbeelden tonen op maquettes (en dus in het idee van zowel opdrachtgever als architect/ontwerper) mooie grote bomen waar door een gebrek aan kennis over ondergrondse groeiplaatsinrichting 10 jaar later niet veel van te zien is. Kleine aanpassingen, de juiste materiaalkeuzes zijn niet evident en ze behoren niet tot de parate kennis van architecten of aannemers. Wij verlenen hiervoor graag advies, en hoe vroeger in het project, hoe efficiƫnter dit is.

Zie ook bij BEA (Boom Effect Analyse) bij Onderzoek