Privacybeleid


Op deze pagina willen we transparant communiceren over uw privacy. Er wordt uitgelegd op welke manier uw persoonsgegevens verwerkt en bewaard worden en wat uw rechten zijn. Mocht u na het lezen van deze tekst nog vragen hebben, mag u ons uiteraard contacteren voor meer info.

Deze website is eigendom van PAN Boombeheer.
Ons ondernemingsnummer is 0839.686.240.

U kan ons contacteren op de volgende manieren:

Welke gegevens hebben we van u nodig en waarom?

De informatie op deze website is beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Wanneer u ons contacteert, telefonisch of via e-mail of via het contactformulier, bestaat de kans dat wij u om persoonlijke informatie vragen. We zullen u steeds vragen naar uw naam, voornaam en minstens één manier om u te contacteren, dus uw telefoonnummer of e-mailadres. Allemaal gegevens die we nodig zijn om u een normale dienstverlening te kunnen geven en u te informeren over onze diensten. Deze gegevens worden niet bewaard op deze website, maar op onze beveiligde computers. Op die manier kunnen wij efficiënt met u afspreken. Wordt u klant, dan hebben wij uiteraard nog enkele andere gegevens nodig zodat wij u perfect van dienst kunnen zijn.

Wat zijn uw rechten?

U kan ons contacteren via info@panboombeheer.be om aan te geven dat wij uw gegevens niet langer moet bewaren. Als klant hebben wij uiteraard wel een minimaal aantal gegevens van u nodig. Sowieso bewaren wij uw gegevens niet langer dan nodig is. Contacteer ons op info@panboombeheer.be voor meer informatie hierover.

Verder hebt u volgens de geldende wetgeving volgende rechten:

Om gebruik te maken van deze rechten, volstaat het ons te contacteren via info@panboombeheer.be. Uiteraard gaan wij dan even na of u wel écht bent wie u beweert te zijn. Sowieso geven wij uw gegevens nooit door aan derden (tenzij er een procedure wordt opgestart in het kader van wetgeving).

Indien u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

Het gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoek aan deze website zo optimaal mogelijk te laten verlopen en deze functionele cookies bieden de mogelijkheid om de website te optimaliseren. De website maakt helemaal geen gebruik van analytische noch tracking cookies. De cookies op onze internetpagina’s slaan geen dus persoonlijke gegevens op. U kan cookies altijd uitschakelen en zelfs verwijderen. Dat kan via de instellingen van uw internet browser.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze verklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website worden gemeld. De laatste wijziging is gebeurd op 24 mei 2018.